AİLE HUKUKU

Tüm anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları, edinilmiş mallara ilişkin davalar, maddi ve manevi tazminat davaları, babalık davaları, nafakaya ilişkin davalar, velayet, vesayete ilişkin davalar, soyadı değiştirme davaları, nişanın bozulmasından doğan davalar, yurtdışında verilen boşanma kararlarının tanıma ve tenfiz davaları, evliliğin mutlak butlanına ilişkin davalar gibi dava takip hizmetinin  yanı sıra evlilik sözleşmesi düzenleme hizmeti de verilir.