Hakkımızda

Şirketlerin hukuki yapılarındaki  bozukluklar, ticari defterlerinin usule uygun tutulmaması, işçilerin özlük dosyalarındaki eksiklikler gibi hususların  gelecek vadede şirketlere ekonomik olarak ağır yaralar açtığı  görülmektedir. Bu nedenle şirketimiz finansal danışmanlık  dışında, hukuki dava ve danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Bir şirketin hukuki yapısındaki kalite, şirketin güçlülüğünün  göstergesidir; bakış açısı ile amacımız, bir şirketi finansal  açıdan ayakta tutmanın dışında hukuki anlamda  destekleyerek, şirketi temelden güçlendirmektedir. Şirketler  dışında her türlü tüzel ve gerçek kişi müvekkile 15 yıllık  tecrübe ve dinamik kadromuz ile aşağıda tahdidi olarak  sayılacak olan dallarda hukuki hizmet verilmektedir.