İCRA VE İFLAS HUKUKU

Tüm yazılı ve şifahi takibe rağmen tahsil edilemeyen alacaklar için yetkili icra müdürlüklerinde başlattığımız takiplerde tahsil aşamasına kadar geçen tüm menkul , gayrimenkul sorgu ve haciz işlemleri, haciz ihbarnameleri, alacaklı olunan dosya tespitleri ve işlenebilecek tüm hacizlerin tespiti, satış işlemleri gibi takip dosyasının tahsil aşamasına kadarki tüm işlemlerine hizmet verilmektedir. Bunun dışında İcra Mahkemeleri’ne taşınan ihtilaflarda da dosya takibi esas alınır. İcra dışında, iflas sürecini yaşayan şirketlerin iflasın ertelenmesi davaları, iflas masası işlemleri gibi tüm iflas süreci de takip edilir.

JH Süreçler tüm müvekkillere ayrı ayrı raporlanarak, bilgilendirme yükümlülüğü özenle yerine getirilir. Şirketimizde İcra Hukuku konusunda uzman avukatlar aracılığıyla müvekkillerine doğru ve hızlı icra hukuku danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır.  Ofisimiz icra hukuku ile ilgili davalarda prensipleri gereği takip elemanı kullanmamaktadır. İcra Hukuku’nu Hukukun merkezi kabul eden şirketimiz, bu hususta hukuk bilgi ve eğitimine sahip olmayan kimsenin işlem yapmasını doğru bulmayan butik çalışma esasını benimser.