İDARE HUKUKU

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nezdinde tüm  devlet kurumlarının taraf olduğu davaların takibi, yürütmenin  durdurulması kararlarının iptali, Danıştay süreçleri dahil tüm  yargılama sürecinde hukuki destek verilir.