VERGİ HUKUKU

213 sayılı Vergi Usul Kanunu nezdinde vergiden doğan tüm ihtilafların çözümüne destek olunur.