AİLE HUKUKU

Tüm anlaşmalı ya da çekişmeli boşanma davaları, edinilmiş  mallara ilişkin davalar, maddi ve manevi tazminat davaları,  babalık davaları, nafakaya ilişkin davalar, velayet, vesayete  ilişkin davalar, soyadı değiştirme davaları, nişanın  bozulmasından doğan davalar, yurtdışında verilen boşanma  kararlarının tanıma ve tenfiz davaları, evliliğin mutlak  butlanına ilişkin davalar gibi dava takip hizmetinin yanı sıra  evlilik sözleşmesi düzenleme hizmeti de verilir.