BORÇLAR HUKUKU

Borç doğumuna sebebiyet veren; sözleşme, haksız fiil ve  sebepsiz zenginleşme başlıklarında sorunlarına çözüm bulma,  ibra, kefalet, sözleşmelerden doğan davalar, tüm şahsın ve  aynın hukukundan doğan maddi ve manevi tazminat davaları,  can kaybından, yaralanmalardan doğan tazminat davaları gibi  hususlarda hizmet verilir.