EŞYA HUKUKU

Kamulaştırmasız El Atma Davaları, Ortaklığın Giderilmesi davaları, sebepsiz zenginleşme davaları, el atmanın önlenmesi davalarıi müdahalenin men’i davaları, 2B adıyla bilinen kanundan kaynaklı Orman Vasfını Yitirmiş  Araziler Hakkında davaları, Tapu Tescili Davaları, Tapu İptali  Davaları, Önalım ve Şufa Davaları,İpotek ve Rehin Tesisi ve  Fekki İşlemleri, Kat Mülkiyetinden Kaynaklı Davaları,  Muvazaa Nedeniyle Tapu İptali ve Tescili Davaları, Geçit  Hakkı Davaları, ve Tahliye Davaları gibi dava ve danışmanlık  hizmeti verilir.