İŞ HUKUKU

Gerek işveren, gerek işçi tarafında uzman olduğumuz İş  Hukuku alanında, her türlü İşçilik Alacağı, İşe İade  Davaları, İş Kazası Davaları, çalışma koşullarında haksız  değişiklik davaları, haksız bir biçimde sözleşmesi sona  erdirilen işçiler için tazminat davaları olmak üzere İş  Kanunu çerçevesinde açılabilecek tüm davalarda hizmet  verilmektedir.