SAĞLIK HUKUKU

Son dönemde gelişen bir hukuk dalı olan Sağlık Hukuku’nda  uzman hukukçularımız ile kamu ve özelde çalışan hekim  hataları ( mal praktis ) nedeni ile meydana gelen maddi ve  manevi zararların tazmini, hukuki ve cezai yaptırımların tespiti  ve her türlü hukuki ve cezai süreçlerin takibi yapılır.