VERGİ HUKUKU

213 sayılı Vergi Usul Kanunu nezdinde vergiden doğan tüm  ihtilafların çözümüne destek olunur.